Aanmeldingen Buma Sena

BUMA en SENA
Wanneer uw vereniging muziek openbaar wil maken is hiervoor toestemming en een licentie nodig van de desbetreffende rechthebbenden. Dit is wettelijk geregeld in de Auteurswet (BUMA) of de Wet op de naburige rechten (SENA).

De NJBB heeft, in samenwerking met het NOC*NSF, voor jeu de boulesverenigingen collectieve overeenkomsten afgesloten met deze rechtenorganisaties. Het merendeel van de verenigingen neemt al deel aan de collectieve regeling van de BUMA en SENA.
 
De collectieve regelingen op een rijtje:

BUMA:
De BUMA regelt de rechten namens de muziekauteurs (componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers).
Buma verleent direct een korting van 33 1/3% op de licentievergoeding. Tevens wordt op basis van de collectieve regeling een maximale vergoeding verleent van 15%.
Het tarief is afhankelijk van de oppervlakte waar de muziek hoorbaar is en of de vereniging alleen muziek laat horen als achtergrondmuziek of ook op feestavonden en tijdens evenementen.
In de tabellen hieronder zijn de tarieven  weergegeven:

 
Achtergrondmuziek:   Tarief BUMA 2020
Niet-Overeenkomst houders,
incl. BTW
  Tarief BUMA 2020 Overeenkomst houders, incl.
BTW (NJBB)
t/m 30 m2   € 101,12   € 57,30
31 t/m 100 m2   € 646,64   366,45
101 t/m 200 m2   € 920,42   € 521,60
201 t/m 300 m2   € 1.194,21   € 676,75
301 t/m 400 m2   € 1.468,00   € 831,90
401 t/m 500 m2   € 1.741,78   987,05

 
 
 
Amusumentsmuziek:
Vergoeding per 50 m2
  Tarief BUMA 2020
Niet-Overeenkomst houders, incl. BTW
  Tarief BUMA 2020 Overeenkomst houders, incl. BTW (NJBB)
t/m 5 dagen   € 94,44   € 53,50
t/m 10 dagen   € 188,88   € 107,00
t/m 20 dagen   € 283,32   € 160,50
Tabel 2

Voor elke extra 50m2, worden extra kosten berekend.
 
SENA:
De SENA regelt de rechten namens de muzikanten en producenten. Wordt binnen de vereniging muziek ten gehore gebracht dat wordt hiervoor een vast tarief per jaar in rekening gebracht (€ 128,25, prijspeil 2020, vooralsnog vrijgesteld van BTW).

De tarieven voor zowel de BUMA als de SENA worden jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex.

De NJBB zal na het volledig invullen van dit formulier voor aanmelding bij de betreffende rechtenorganisatie zorgen. De licenties worden jaarlijks door de NJBB aan het begin van het desbetreffende jaar bij de vereniging in rekening gebracht.

Zowel aanmeldingen als afmeldingen dienen vóór 1 november, 2 maanden voor het nieuwe kalenderjaar, door ons te zijn ontvangen. Zonder bericht worden de afspraken stilzwijgend met 1 jaar verlengd. 
* geeft verplicht aan
Bijvoorbeeld: 1001
Op hoeveel m2 wordt de muziek van de band of DJ gespeeld? Indien er geen live band of DJ wordt gebruikt vul hieronder dan 'NVT' in.
Indien geen live muziek klinkt op de vereniging vul hier van 'nvt' in.
Hoe veel dagen duurt het evenement waarop live muziek valt te horen? Indien er geen live muziek klinkt graag 'NVT' invullen.